3 steg för att komma igång med Utomhusannonsering (OOH)

Vad är OOH?

Vi lever i en digital värld, och det kan upplevas som att all marknadsföring och reklam cirkulerar online. Men vi glömmer lätt bort en av världens äldsta och mest effektiva annonsformat - utomhusannonsering.

Utomhusannonsering, eller Out-of-Home (OOH) som det även kallas på engelska, är reklam som går att hitta utanför konsumentens hem och som inte når dem via deras smartphones eller andra digitala plattformar. Många tänker direkt på folktäta Times Square där färgglada, digitala skärmar täcker området med reklam. Men med utomhusannonsering finns många fler möjligheter än skärmar på folktäta gator.

I kommande del av artikeln presenterar vi vanliga områden för utomhusreklam samt motiverar varför annonsörer bör testa att köra kampanjer på mindre marknader.

Olika typer av OOH

Det finns mängder av olika utomhusannonseringar som konsumenter möter varje dag. Nedan presenteras endast ett handplock av dem.

Skyltar/billboards - Avser både digitala och traditionella format såsom skärmar, affischer, posters på anslagstavlor mm.

Byggnader - Reklam som pryder utomhusbyggnader, exempelvis målningar eller posters.

Lokaltrafik - Bussar, tåg, tunnelbanor och centralstationer och andra former av lokaltrafik är vanliga platser för annonsering.

Gatumöbler - Reklam som går att hitta i busskurer, kiosker, bänkar, parkeringar, pelare mm.

Flygplatser - Reklam som finns i närheten och utanför flygplatsens område, men även inuti flygplatsen.

3 steg för att lyckas med OOH

  1. Börja utanför toppmarknaderna

Många annonsörer satsar på utomhuskampanjer i storstäder med folktäta områden där de möter flest personer. Men att satsa på att träffa så många människor som möjligt med sin annons behöver inte alltid vara den bästa strategin. Att utesluta mindre marknader riskerar att gå miste om möjligheter och lärdomar.

Om du planerar din första utomhuskampanj kan det vara kostnadseffektivt att testa områden utanför toppmarknaderna. Här finns stora möjligheter att få större genomslagskraft genom att köra kampanjen under en längre period och därmed samla in mer data. Resultatet blir oftast att fler personer uppmärksammar annonsen, samtidigt som CPM-resultatet blir lägre.

Genom att mäta resultat och framgång från kampanjer på mindre marknader kan det bli enklare att successivt uppgradera till större marknader.

2. Göra en andra prövning

Efter att ha kört en kampanj på en mindre marknad kan det vara fördelaktigt att testa en andra marknad för en uppföljning. Här finns det möjlighet att tracka kampanjen, mäta ROI och jämföra de två resultaten med mer kritiska ögon.

Att lägga extra tid på detta ger annonsörer chans till att justera ändringar inför framtida kampanjer.

3. Trappa upp därefter

Genom att ha samlat in och analyserat data från testkampanjerna kan det bli aktuellt att köra kampanjen på större marknader. Vi vill dock understryka att de stora marknaderna behöver inte nödvändigtvis vara de bästa att eftersträva.

Att skifta fokus från de största marknaderna, till nischade marknader kan bredda både räckvidden och kundbasen ytterligare. De stora marknaderna är bra på många sätt, inte minst för att de når många människor på en och samma gång. Men mindre, nischade marknader har lägre kostnader och mindre konkurrens gentemot andra annonser. Därmed är det enklare att fånga uppmärksamheten från förbipasserande.

Överväger du att köra en utomhuskampanj? Kontakta våra medier på Ocast. Flera av dem erbjuder kreativa annonsmöjligheter i olika utomhusområden. Du hittar dem här!

Ocast

Ocast