Därför är Podcasts kraftfulla kanaler för annonsörer

Ljudbaserade kanaler har fått en rejäl skjuts de senaste åren, inte minst under pandemin. Vi kan se en fortsatt tydlig utveckling mot mer digital konsumtion av ljud och podcastbranschen är inget undantag.

Podcasts är inte bara kraftfulla verktyg för storytelling, utan även som marknadsföringsverktyg för annonsörer och marknadsförare. Om du är en van lyssnare så kanske du känner till varumärken som Hello Fresh eller TanRevel. Dessa är extra flitiga på att annonsera sina produkter genom populära poddar som når ut till en stor mängd människor, detta har resulterat i högt engagemang från lyssnarna, men framförallt har det stärkt och ökat varumärkeskännedomen.

Varför är egentligen poddar en effektiv kanal för annonsörer?

Annonsering via podcasts går att jämföra med Influencer marketing på flera plan. Influencers bygger starka relationer till sina följare genom intressant och personligt innehåll. Följarna känner förtroende för influencern, vilket gör att denne har stor påverkningskraft på sina följare. Ungefär samma är det gällande poddare.

Poddare är mycket duktiga på att interagera med sina lyssnare, söka feedback och leverera intressant innehåll. De positionerar sig ofta som thought leaders, alltså experter inom vissa specifika områden. Precis som med influencers odlar detta en känsla av förtroende och tillit. Här har annonsörer en stor chans att exponera sig själva i en miljö där publiken är extra mottaglig och engagerad.

Lyssnarna ägnar frivillig tid, ofta flera timmar, till att lyssna på långa konversationer om nischade ämnen. Många tror att reklam i radio och reklam i podcasts är detsamma. Men det är viktigt att understryka att lyssnaren avsätter tid till att välja specifika avsnitt, program eller poddare att lyssna på, vilket gör att engagemanget kan bli högre än vid typiskt radiolyssning.

Siffror från den globala podcastmarknaden

- Den globala annonsmarknaden för podcasts förväntas omsätta 1,6 miljarder dollar år 2022 (nästan 15 miljarder SEK)

-Omsättningen förväntas bli dubbelt så mycket i jämförelse med 2018

-Podcasts kan komma att ha en andel på 4,5% av de globala marknadsandelarna för ljudannonser

-Det är en ökning på 1,9% i jämförelse med 2018

Vårt sätt att interagera sker i hög utsträckning med hjälp av ljudkommunikation, vilket siffrorna ovan förstärker. Samtidigt vill vi vara tydliga med att podcastmarknadens tillväxt inte behöver betyda att den tar över radiomarknaden. Dessa är fortfarande två olika medier på ljudmarknaden med olika egenskaper.

Populära annonsformat

Annonsering via podcasts kan ske på många olika sätt. Vissa annonserar i ett enda avsnitt, medan andra köper paket där de annonserar i flera avsnitt. Några annonser kan vara förinspelade och spelas upp i början eller slutet av avsnittet, i andra fall skapas sponsrat innehåll. Det sistnämnda är ett av de vanligaste formaten inom den svenska podcastmarknaden.

Vi har plockat några av de populäraste formaten som vi förklarar nedan. Vi tror att åtminstone en av dem kommer att vara bekanta.

Pre-roll, mid-roll, post-roll (reklamslinga)

Detta är en annons som skapas av annonsören för podcasten. Det är en vanligt förekommande strategi där ett kort ljudklipp som beskriver produkten eller tjänsten spelas upp. Dessa körs vanligtvis i ca 30 sekunder och låter ungefär som reklam som hörs på traditionella radiostationer. Dessa annonser sänds ofta före eller efter ett avsnitt.  

Betald intervju

Detta är ett format där en person från annonsören intervjuas i utbyte mot betalning. Detta ger varumärken och företag en möjlighet att visa och sprida sin expertis, samtidigt som det ökar varumärkesmedvetenheten. Exempelvis, ett företag som säljer teknikprylar skulle kunna låta VDn medverka i en podcast som är nischad på teknologi och vetenskap.

Detta är även en fördelaktig strategi för poddaren som får skapa intressant intervjuinnehåll till engagerade lyssnare som vill lära sig mer från riktiga experter.

Sponsrat avsnitt

Detta är ett annonsformat som snarare upplevs som en produktplacering, eller Native. Poddaren pratar fördelaktigt om ett varumärke på ett sätt som naturligt smälter in i resten av avsnittets innehåll. Annonsen slutar ofta med att poddaren uppmanar lyssnarna till någon form av handling, exempelvis besöka en webbsida eller använda en kupongkod.

-

Om du vill testa att annonsera via podcasts, fråga dig själv vad som är målet med kampanjen och varför podcasts kan vara ett bra val av annonskanal. Hos oss på Ocast är det fler och fler medieföretag som erbjuder podcasts, både stora och små.

Vi har även publicerat en tidigare intervjuartikeln tillsammans med vår kund och mediajätte Bauer Media som berättar mer om ljudmarknadens tillväxt. Den kan du läsa här!

Ocast

Ocast