Boneos VD: Därför ska du satsa på Nativeannonsering

Boneo är ett samarbete mellan några av de största mäklarbolagen i Sverige. Annonsering hos dem innebär att nå aktiva besökare som befinner sig i bostadsresan, där fler än varannan ska köpa eller sälja bostad inom 6 månader. Boneos VD Fredrik Engdahl berättar hur de arbetar med nativeannonsering och tipsar annonsörer hur de kan skapa bäst genomslagskraft.


Boneo är den nya bostadsportalen med visionen att vara det mest effektiva sättet att hitta, köpa och sälja bostäder. Med hjälp av unika digitala verktyg och kanaler driver de aktivt in spekulanter, och matchar dem till bostadsannonser publicerade på plattformen.

Native som bygger starka relationer

Boneo erbjuder flera annonsplaceringar, och ett av deras starkaste kort är nativeannonsering. Detta innebär annonsinnehåll i form av artiklar som beskriver annonsörers tjänster eller produkter på ett informativt sätt för Boneos målgrupp och besökare.

– Styrkan med nativeannonsering är att budskapet inte uppfattas som säljande, utan mer intressant och relevant för läsaren. Man kan då bygga en stark relation med sin målgrupp och tydligt beskriva varför det man erbjuder är relevant för personen som läser artikeln, säger Fredrik Engdahl.

Resultatet blir en extremt hög konverteringsgrad jämfört med andra typer av annonsering. Man kan säga att nativeannonsering resulterar i kvalité istället för kvantitet.

Ett av Fredrik Engdahls tips är att fokusera på att bygga förtroende och intresse i början av artikeln innan man börjar berätta om sig själv och det man vill marknadsföra. Det är även viktigt för annonsörer att visa att man förstår deras behov och kan ge dem hjälpande tips eller information.

Splitterny annonssida på Ocast

På Boneos annonssida finns detaljerad information om olika nativelösningar som erbjuds på plattformen. Fredrik Engdahl säger att de mest lyckade nativeannonserna är de som förstår målgruppens behov och naturligt väver in sitt eget varumärke och erbjudande kopplat till artikelns tema.

– Det vi har sett som mest framgångsrikt hos våra annonsörer är innehåll som är relevant för personer som ska köpa eller flytta inom närtid och då tar upp frågeställningar eller behov man ställs inför, exempelvis försäkringar, husbesiktning eller bolån, säger Fredrik Engdahl.

Förutom nativeannonsering erbjuds även annonsplaceringar via display, både desktop och mobil, vilket återfinns på deras nya annonssida på Ocast. Fredrik Engdahl säger att han ser fram emot att nå ut till fler annonsörer med hjälp av Ocast och hjälpa dem att upptäcka vad Boneo erbjuder inom annonsering.

Mitt första intryck är att Ocast är en lättanvänd, men kraftfull tjänst där man enkelt kan få annonsörer att se våra annonserbjudanden och unika målgrupper.

Missa inte att kolla in Boneos nya annonssida här!

Ocast

Ocast