Influencer Marketing - Så påverkar det konsumenter till din fördel

Har du någonsin köpt en produkt eller tjänst som en bekant har rekommenderat? De flesta svarar troligen ja. Det är vanligt att människor delar med sig av goda råd till varandra, och vi tenderar att lita mer på varandras ord. Personliga rekommendationer skapar stark trovärdighet, vilket kan vara svårt att uppnå med traditionell reklam som tillämpas av företag idag.

Detta utgör basen för Influencer marketing.

Influencer marketing och påverkan på konsumenter

Influencer marketing är en marknadsföringsstrategi där varumärken samarbetar med välkända kreatörer som marknadsför deras produkt eller tjänst till sin målgrupp. Strategin har sin grund i WOM (Word-of-mouth), vilket handlar om att välja produkter som har rekommenderats av likasinnade personer.

Konsumenter litar mer på personer som de beundrar, än reklam från okända varumärken och företag. Här har varumärken stor möjlighet att utnyttja influencers. Influencers har förmågan att bygga starka relationer till sina följare genom intressant och personligt innehåll. Dess följare känner förtroende för influencern, vilket gör att influencern har stor påverkningskraft på sina följare.

Genom att samarbeta med trovärdiga influencers kan företag nå ut med sina budskap på kreativa och effektiva sätt för att uppnå marknadsföringsmål. Det gäller att välja rätt influencers vars följare är relevanta för just din produkt.

Micro vs Macro-influencers

Inom influencer marketing skiljer man ofta på micro och macro-influencers. Vi går igenom skillnaderna nedan.

Micro-influencers har en mindre följarskara, vanligtvis mellan 1000-25 000 följare. De tenderar att få hög engagement rate, vilket är ett bevis på följarnas intresse och i viss mån lojalitet. Micro-influencers har ofta en nisch i sin bransch, vilket gör att de är duktiga på att konvertera leads och öka varumärkesmedvetenheten. Vanligtvis samarbetar de med färre partners, vilket gör att de sponsrade produkterna inte drunknar i ett flöde av andra kommersiella budskap.  

Macro-influencers må inte ha lika hög engagement rate som micro-influencers. Däremot har de en större följarskara, åtminstone 100 000 människor. Detta öppnar upp möjligheten att exponera ditt varumärke för många människor på effektiva sätt. Om ditt mål är att öka varumärkeskännedomen så kan macro-influencers bli ett framgångsrikt val.

Sammanfattningsvis, macro-influencers kan sprida ditt goda rykte, medan micro-influencers garanterar högt engagemang och trovärdighet.

Tre starka fördelar med Influencer Marketing

Ökar målgruppens engagemang
Influencers har engagerade och lojala följare, vilket beror på att influencern uppfattas som autentisk och trovärdig. Därmed är följarna mer villiga att lita på varumärket som influencern marknadsför. Följarna blir mer benägna att dela varumärkesinnehållet i sina sociala kretsar, vilket ökar engagemanget ytterligare.

Stora möjligheter för storytelling
Folk lyssnar till influencers delvis för att de är duktiga på att förmedla budskap. Många har utvecklat denna färdighet naturligt och använder den med stor effekt på sina plattformar. Därför kan varumärken med hjälp av influencers skapa djupare relationer med sin målgrupp.

En influencer kan visa sina följare hur din produkt eller tjänst löser problem som de möter. Oftast kan följarna identifiera sig med influencern och relaterar till samma problem som de möter.

Hög ROI
Slutligen får du hög ROI (Return on Investment). Influencern vet vilket typ av innehåll som fungerar bäst för sina följare, vilket tar bort det stora planeringsarbetet kring vilket typ av innehåll som behöver skapas för kampanjen. Influencern har bra koll från sina tidigare inlägg, och ditt varumärke kan njuta av att förarbetet sköts av kreatören.

-

Genom att bygga starka relationer till rätt influencers kan din organisation, företag eller varumärke uppnå marknadsföringsmål på kreativa och effektiva sätt. På Ocast har vi flertaliga influencers och medieföretag som erbjuder annonssamarbeten dem. Missa inte att utforska dem här!

Ocast

Ocast